DÂVÂCILARIN kıssasından haberin oldu mu? (Davud'un ibadet ettiği) mâbedin duvarlarına tırmanan (iki kişinin kıssasından)?