ve (aynı şekilde) bölük bölük kuşları da: bunlar (hep birlikte) O'na, (kendilerini yaratmış olana,) tekrar tekrar yönelirlerdi.