Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O, (ne yüce)dir: Rahmân'ın yaratışında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü bir kez daha (ona) çevir: Hiç kusur görüyor musun?