Bu dünyada da (Allah'ın) lâneti kovaladı durdu onları, ölümden sonra kalkış gününde de (sonuç olarak yine onunla kuşatılacaklar). Bakın, işte Rablerini böyle yok saymıştı 'Âd (toplumu)! Bakın, işte böyle yok olup gitti Hûd'un kavmi 'Âd.