HER TÜRLÜ ÖVGÜ yalnızca Allah'a özgüdür, bütün âlemlerin Rabbi,