Dojo Notları ------------ - Yükleme ... ... ... - Belli aralıklarla çalışan fonksiyon ...
1
- Sunucudaki text dosyadan veriyi okuyup bir alana yazan fonksiyon # HTML dosya içinde
# Javascript kodu function update_node1() { var node1 = dojo.byId("node1"); var args = { url: "static/data.txt", handleAs: "text", preventCache: true, timeout: 3000, load: function(data) { node1.innerHTML = data; }, error: function() {}} dojo.xhrGet(args); } function auto_update_node1() { var interval = setInterval(update_node1, 1500); }